“คุณศุภชัย เจียรวนนท์” ซีอีโอ เครือซีพี เข้าร่วมพิธีบรรจุฟันของท่านอาจารย์พุทธทาส ในพุทธทาสทันตสถูป ณ ทีปภาวันธรรมสถาน เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมภริยา คุณบุษดี เจียรวนนท์ ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส และคณะผู้บริหารกลุ่มทรู เข้าร่วมพิธีบรรจุฟันของท่านอาจารย์พุทธทาส ในพุทธทาสทันตสถูป ณ ทีปภาวันธรรมสถาน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธัมมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในฝ่ายสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา เดินทางมาร่วมพิธี

ในการนี้ ประธานฝ่ายฆราวาส คุณศุภชัย เจียรวนนท์ พร้อมภริยา ได้ถวายปัจจัยร่วมสร้าง พุทธทาสทันตสถูป ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุ ฟันของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ที่ได้มอบให้ท่านเจ้าอาวาส พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) เมื่อปี พ.ศ. 2511 นอกจากนี้คุณศุภชัยยังได้ถวาย “พระพุทธปัญญาธรรม” ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว แด่พระภาวนาโพธิคุณ ผู้ก่อตั้งทีปภาวันธรรมสถาน เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำสถูป ซึ่งเป็นผลงานออกแบบพุทธลักษณะโดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาอบรมสมาธิภาวนาในสถานที่ดังกล่าวได้กราบไหว้บูชาอันเป็นสิริมงคลชีวิต

พิธีดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่เครือฯและบริษัทในเครือให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ได้จัด “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8” โดยกลุ่มทรู ซึ่งถือเป็นการสัญจรภาคใต้ครั้งแรก เพื่อทำพิธีบรรพชา 12 ยุวชน ณ สวนโมกข์ (วัดธารน้ำไหล) จ.สุราษฎร์ธานี มรดกสืบทอดแห่งสถานศึกษาและปฏิบัติธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งจากท่านพุทธทาสภิกขุ ภายใต้การดูแลของท่านเจ้าอาวาส พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) ซึ่งท่านได้ส่งเสริมและสนับสนุนสถานที่ เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ธรรมะ พร้อมส่งเสริมให้ยุวชนได้มีโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อธรรมะด้วยตนเอง อีกด้วย