CP โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ชวนพาไปดูบรรยากาศของน้อง ๆ นำไข่ไก่ออกจำหน่ายในชุมชน ภายใต้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เตรียมนำร่อง 10 โรงเรียน สู่กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายในปี 66


หลังจากที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เข้าสู่ปีที่ 34 ในการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเข้าถึงความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ เป็นห้องเรียนสร้างอาชีพจากการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ นอกจากนี้บางโรงเรียนยังสามารถขยายผลสู่ชุมชนเป็นคลังเสบียงในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19


มูลนิธิฯ ยังตั้งเป้าหมายนำร่อง 10 โรงเรียนตัวอย่าง ภายในปี 2566 ขยายความสำเร็จสู่ชุมชน สามารถตั้ง “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)” เพื่อต่อยอดทักษะอาชีพด้านการเกษตรจากระดับโรงเรียน สู่ชุมชนโดยรอบ เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกให้แก่คนในชุมชน ตลอดจนมีไข่ไก่ที่สดใหม่บริโภคภายในชุมชนได้อีกด้วย

โดยวันนี้พามาดูบรรยากาศน่ารักๆ ของน้อง ๆ จากโรงเรียนบ้านแสนสุข จ.สระแก้ว เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ มาหลายปี และสามารถมีการบริหารจัดการที่ดี ต่อยอดจนมีผลผลิตไข่ไก่ที่สด ใหม่ สะอาด ให้นักเรียนในโรงเรียนได้บริโภคทุกวัน อีกหนึ่งไฮไลท์ คือ สามารถแบ่งไข่ไก่ขายให้กับชุมชนใกล้เคียงในราคาย่อมเยาได้อย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ!#ซีพีเอฟ #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน