ขอเป็นกำลังใจ เพื่อก้าวผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน 

มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมส่งความห่วงใยถึงพี่น้องแรงงานเมียนมา สู้ภัยโควิด-19
มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา ภายใต้การสนับสนุนของ คุณณรงค์ เจียรวนนท์ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จึงมีดำริให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร และอาหารแห้ง ประกอบด้วย ไข่ไก่สด ซีพี 64,800 ฟอง, ข้าวตราฉัตร ถุงละ 5 กิโลกรัม 2,160 ถุง, ปลากระป๋อง 21,600 กระป๋อง และผักกาดดองเค็ม 17,280 แพ็ค รวมเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ให้แก่ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Protection Network หรือ LPN) โดยมี คุณสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิ LPN และตัวแทนแรงงานเมียนมา เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิฯ สำนักงานลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ มูลนิธิ LPN จะนำผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับไปบรรจุในถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานเมียนมาในพื้นที่ประสบปัญหาโควิด-19 จำนวน 2,160 ครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ
คุณสมพงค์ ได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิธนินท์เทวี เจียรวนนท์ และมูลนิธิพุทธรักษา ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ไม่ทอดทิ้งพี่น้องแรงงานเมียนมาที่กำลังทุกข์ยากจากการไม่มีรายได้ เนื่องจากต้องหยุดงานเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด อาหารเหล่านี้เป็นกำลังใจและเติมกำลังกายให้แรงงานเมียนมาทุกคนสามารถดำรงชีพและมีพลังในการก้าวผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน