ซีอีโอ เครือซีพี ประสานความร่วมมือภาคเอกชน เป็นอีกหนึ่งพลังที่พร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือด้วยจุดแข็งของแต่ละองค์กร

 

40 CEOs + จับมือ รวมใจ พาไทยรอด วิกฤติโควิด 19

ซีอีโอ เครือซีพี ประสานความร่วมมือภาคเอกชน เป็นอีกหนึ่งพลังที่พร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือด้วยจุดแข็งของแต่ละองค์กร

ให้เราคนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน