CP เดินหน้าร้อยเรียงความดี ผนึกกำลังส่งเสริมนักเรียนใน จ.น่าน ต่อยอดองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังภายในเครือฯ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จัดกิจกรรม Mobile Sustainable Learning Center เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงการระบบน้ำสะอาดเพื่น้อง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง อ.นาน้อย จ.น่าน

คุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า นอกจากความตระหนักของเครือฯ ที่ต้องการสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ จ.น่าน และโรงเรียนที่ขาดแคลน ให้เข้าถึงการใช้น้ำสะอาดอย่างทั่วถึงแล้ว เครือฯยังมุ่งเชื่อมโยงความรู้ที่เรามี ให้เด็ก ๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสู่เยาวชนต่อไป

โดยมีการใช้น้ำสะอาดที่ได้ มาประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเพาะใจ ร่วม workshop ปลูกกล้าผักและกิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์รักษ์โลก ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้โรงเรียนสามารถปลูกผักและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองได้ อีกทั้งสนับสนุนอาหารว่างแก่น้อง ๆ นักเรียนระหว่างการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่

คุณสุชาดา จินะแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง กล่าวว่า ขอขอบคุณทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่มีคุณค่าให้กับเด็กนักเรียน ด้วยการส่งเสริมความรู้สำหรับสร้างอาชีพ เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากระบบน้ำสะอาด เป็นแนวทางสร้างรายได้ให้กับเด็ก ๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ ด.ญ.สุจิรา บุญทา นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง ได้เสริมว่า รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้เรียนรู้วิธีการเพาะกล้า และการทำปุ๋ยหมัก จากพี่ ๆ ทีมซีพี พร้อมจะนำความรู้บอกครอบครัวที่บ้าน เพื่อปลูกผักกินและขายในหมู่บ้าน