เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดโดยรัฐบาล

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ คุณมาริษา เจียรวนนท์ ภริยา พร้อมด้วย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 89 รูป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยส่วนกลางจัดขึ้น ณ ท้องสนามหลวง มี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยองคมนตรี ประธานศาลฎีกา ส่วนราชการในพระองค์ คณะรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

ในส่วนภาคเอกชน นอกจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีตัวแทนภาคเอกชนอื่นๆ ที่มาร่วมพิธีฯประกอบด้วย ตัวแทนจากเมืองไทยประกันภัย กลุ่มไทยเบฟฯ คิงพาวเวอร์ กลุ่มบางจาก ปตท. กลุ่มเซ็นทรัล และ บจ.บุญรอดบริวเวอรี่ เป็นต้น

จากนั้น เวลา 09.00 น. คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ คุณมาริษา เจียรวนนท์ ภริยา พร้อมด้วย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

Cr:Pr CPG