ซีพีร้อยเรียงความดี ร่วมกับ ชุมชนบ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เดินหน้าปลูกต้นไม้ ในวันโอโซนโลก

16 กันยายน 2564 ชุมชนบ้านกองกาย พร้อมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลัง มุ่งหน้าขับเคลื่อนปลูกต้นไม้สู่ความยั่งยืน ในวันโอโซนโลก โดยมี คุณพัฒฐพงศ์ วุฒิสาร ผู้จัดการแผนก หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์, ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสพ. พร้อมผู้ชำชุมชนและชาวบ้านที่ผนึกกำลังแรงใจ ร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ ได้ดำเนินการปลูกต้นพญาเสือโคร่ง จำนวนกว่า 350 ต้น ตามบริเวณไหล่ทางขึ้นของหมู่บ้านกองกาย เพื่อพัฒนาและต่อยอดไปสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวในอนาคต

ต้นพญาเสือโคร่งจัดได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เจริญเติบโตได้ดีตามพื้นที่สูงและอากาศเย็น มีดอกมีสีชมพูคล้าย ดอกซากุระ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความสวยงามให้ชุมชน เเละยังได้ฟื้นฟูธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป