ประธานอาวุโสเครือซีพี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์ภาคธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วย คุณหยาง เสี่ยวผิง รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณไมเคิล รอสส์ รองประธานอาวุโส คุณบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณโจ ชิบิน President of Chia Tai Bright Business Japan L.L.C. และ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การต้อนรับ คุณนิชิมูระ ยาสึโตชิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan: METI) และคณะ ในโอกาสการเยือนประเทศไทย เนื่องในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจไทยกับประเทศญี่ปุ่น ณ โรงแรมคอนราด

ในการณ์นี้ ท่านประธานอาวุโส กล่าวขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ ของญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจ การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่น พร้อมกล่าวถึง สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่า

“ประเทศไทย และประเทศอื่นๆในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศนั้น กำลังจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นกลุ่มประเทศที่ประชากรมีกำลังซื้อมากขึ้น เป็นภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก นับเป็นเขตเศรษฐกิจน่าลงทุนมากสำหรับประเทศญี่ปุ่น”


ด้านคุณนิชิมูระ ยาสึโทจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น กล่าวชื่นชมในวิสัยทัศน์ของผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมทั้งชื่นชมที่เครือฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ซึ่งสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการสร้างเศรษฐกิจของญี่ปุ่น นอกจากนี้ตนยังประทับใจ ที่เครือซีพีมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมด้านการเกษตร ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนในอนาคต รวมทั้งการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น