นวัตกรรม คือ หัวใจหลักทำให้องค์กรประสบสำเร็จ นวัตกรรมเราทำได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความเพียร พยายาม

CP University ขอเชิญเพื่อนพนักงานเครือซีพี เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “DIY – Innovation Sharing”
โดย อ. พูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 14:00–16:00 น. รูปแบบ Online ผ่าน True VROOM

ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://forms.gle/6yRhFq7wuVHpiPNc8