เครือซีพี จับมือสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร จัดโครงการวางซั้ง ครั้งที่ 14 ในแนวเขตอนุรักษ์ พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลอ่าวไทย และอันดามัน

เมื่อเร็วๆนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ สมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการวางซั้ง ครั้งที่ 14 ในแนวเขตอนุรักษ์ พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 5 แสนตัว มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ตามพันธกิจ “SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยที่ยั่งยืน” ของเครือซีพี โดยมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง เทศบาลตำบลเกาะเพชร โรงเรียนวัดเกาะเพชร ชุมชนประมงพื้นบ้าน และกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โลตัสปากพนัง ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จํากัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมกว่า 100 คน ณ บริเวณหน้าสมาคมประมงพื้นบ้านหัวไทร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

คุณสายวรุฬ บรรพตเขียว ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในเรื่องของการปกป้องฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน เป็นหนึ่งในภารกิจงานของเครือซีพี ตามพันธกิจ “SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยที่ยั่งยืน” ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน โดยสนับสนุนโครงการวางซั้ง จำนวน 50 ต้น ในพื้นที่แนวเขตอนุรักษ์ เพื่อแหล่งอนุบาลและอยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 5 แสนตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญทางทะเล ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ที่มีความต่อเนื่อง จะทำให้เสริมสร้างความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเล

ทั้งนี้ เครือซีพี ยังคงสนับสนุนการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ไปพร้อมกับการผลักดันเศรษฐกิจชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างอาชีพประมงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกัน