สำหรับชาวซีพีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 (Pfizer) สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่ 17 มกราคม ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุและข้อแนะนำ
– พนักงานที่ลงทะเบียน submit เรียบร้อย สามารถเข้ารับวัคซีนตามรายละเอียดที่ลงไว้
– กรณีพนักงานลงทะเบียนเลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่มีผู้ลงเบียนเยอะ(สิทธิ์เต็ม) HR ผู้ดูแลเรื่องประกันสังคม จะประสานไปยังพนักงานโดยตรงตามเบอร์โทรที่ลงทะเบียน
– แนะนำพนักงานเลือกจองวันเข้ารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่อาทิตย์หน้า วันที่ 24 ม.ค.2565 เป็นต้นไป เนื่องจากอาทิตย์แรกของการลงทะเบียนจะมีผู้เข้ารับบริการเยอะ จึงอาจทำให้สิทธิ์เต็มเร็ว

– แนะนำพนักงานเลือกสถานที่เข้ารับการฉีดวัคซีนคือ อาคารเดอะจิวเวอรี่ เนื่องจาก MBK มีพนักงานจากหลายหน่วยงานไปเข้ารับบริการ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพนักงานแต่ละท่าน)