โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอบคุณเครือซีพีส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เป็นขวัญกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้มีแรงที่จะสู้วิกฤตโควิด-19