Chief Sustainability Officer เครือซีพีนั่งคณะกรรมาธิการระดับโลกเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ สู่การเติบโตที่ยั่งยืน

🌍 เจนีวา, 15 กรกฎาคม 2564: สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable Development – WBCSD) ประกาศเปิดตัวคณะกรรมาธิการเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ หรือ Business Commission to Tackle Inequality (BCTI) ซึ่งจะระดมสรรพกำลังจากภาคธุรกิจระดับโลกเพื่อจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการแบ่งปัน

ทั้งนี้ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนจากภาคธุรกิจไทยเพียงคนเดียว ที่ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการระดับโลกนี้ด้วย

📌 คณะกรรมาธิการนี้ได้เชิญผู้บริหารภาคเอกชน ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนภาคประชาสังคมจากทั่วโลกมาใช้เวลาอีกสองปีข้างหน้าร่วมกันวางแผนงานและร่างเนื้อหาการสื่อสารให้ทั้งโลกเข้าใจถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ภาคเอกชนต้องร่วมมือกันขจัดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการชักชวนให้บริษัทนำข้อริเริ่มที่มีอยู่เดิม หรือจะคิดขึ้นมาใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาปฏิบัติให้เกิดผล

📌 คณะกรรมาธิการชุดใหม่นี้มีประธานร่วม (Co-Chair) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ WBCSD และจากบริษัทชั้นนำของโลก ได้แก่ คุณปีเตอร์ บ๊ากเกอร์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร WBCSD คุณอลัน โจป ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ คุณอิลแฮม คาดริ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท โซลเวย์ คุณซานจิบ ภูริ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีซี และ คุณซันนี่ แวร์คีส ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอบริษัท โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล อีกทั้งยังเป็นประธานของ WBCSD อีกด้วย

📌 นอกจากปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติที่ถูกทำลาย ที่ทุกภาคส่วนกำลังช่วยกันแก้ไขแล้ว WBCSD ต้องการผลักดันปัญหาความเหลื่อมล้ำให้เป็นวาระสำคัญของโลกเช่นเดียวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ปัจจุบัน ภาคธุรกิจต่างพยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในหลายรูปแบบ อาทิ การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (human rights due diligence) การส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน แต่ยังค่อนข้างกระจัดกระจาย วิกฤติโควิด-19 ได้ตอกย้ำถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างบูรณาการและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

📌 คุณนพปฎล เดชอุดม   กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความยินดีที่ได้เข้าร่วม Business Commission to Tackle Inequality (BCTI) กับ WBCSD ด้วยความตั้งใจของเราที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ โดยจะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อย SMEs และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มทักษะและยกระดับความเป็นอยู่ของทุกคน”

📢 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.wbcsd.org/Programs/People-and-Society/Tackling-Inequality/News/WBCSD-announces-new-Business-Commission-to-Tackle-Inequality

📌 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ C.P. Group ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ WBCSD ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อผลักดันและส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ร่วมกับอีกกว่า 200 บริษัทชั้นนำจากทุกภูมิภาคทั่วโลก