ซีพี ผนึกกำลังภาคี Kick off นำร่องปลูกไผ่ ไม้เบิกนำสร้างป่า สร้างอาชีพ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

คุณศิริลักษณ์ บ่อสร้าง รองผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมภาคีเครือข่ายและชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรม Kick off ปลูกต้นไผ่ ไม้เบิกนำ ณ บ้านปางเฟือง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว โดยมี นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเชียงดาว เเละคณะ ร่วมปลูกต้นไผ่ เพื่อเป็นการพัฒนา เเละส่งเสริมให้เกิดทางเลือกอาชีพใหม่ในการปลูกไผ่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนา นอกจากนั้นเป็นการมีส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เเละสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ดอยเชียงดาว มีระบบนิเวศที่โดดเด่น อุดมสมบูรณ์ โดยล่าสุด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชแจ้ง UNESCO (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้พื้นที่เชียงดาว ถูกจัดให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งพื้นที่สำคัญของไทยที่เราต้องช่วยกัน หวงแหนรักษาคุณค่าป่าไว้ให้ยั่งยืน