กลุ่มการค้าข้าวต่างประเทศฯ เครือซีพี สนับสนุนข้าวตราฉัตร ภายใต้โครงการ ผู้นำเยาชนสู่ความยั่งยืน แก่น้อง ๆ นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มการค้าข้าวต่างประเทศ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณพรทิวา  ตนะพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฯ มอบผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร ภายใต้โครงการ ผู้นำเยาชนสู่ความยั่งยืน (Young Leadership Development) แก่ค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ค่ายอาสายุววิศวกรบพิธ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือสังคมและเป็นพื้นฐานต่อการสร้างความเท่าเทียมของระบบการศึกษาให้ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

เคียงข้างสังคมอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

#CSRSPIRIT #ค่ายอาสา #ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน #YLD #CptgCropGreatStory #เรื่องเล่าข่าวดีดี