กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ส่งมอบกำลังใจให้ หมอ พยาบาล รพ. ธรรมศาสตร์ ร่วมใจสู้ภัย COVID19

คุณรักชาติ อรุณาทิตย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส งานขายเขตประเทศไทยและร้านบริการเกษตร (Fram Pro) ตัวแทน กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบข้าวตราฉัตรไลท์, เครื่องดื่ม BK Sparking Vitamin Drink, น้ำมะพร้าว Ru Coco, เครื่องดื่ม วิตามิน Vita one และ เจลแอลกอฮอล์ มูลค่ารวม 38,040 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ร่วมรับมอบ

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และขอเชิดชูผู้เสียสละเป็นหน้าด่านสกัดกั้นและรักษา ผู้ติดเชื้อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19

#ร่วมใจสู้ภัยCOVID19
#เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#อีกหนึ่งเสียงของกำลังใจ