เครือซีพี โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมร้อยเรียงความดีร่วมกับ ททบ.5​ มอบหน้ากากอนามัยซีพีและออกซิเจนสำรองให้ชุมชนคลองเตย

คุณอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ผู้แทนคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ พลโทรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) ได้ร่วมกันนำสิ่งของที่จำเป็นสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ไปมอบให้ชุมชนคลองเตย ล็อก 4-5-6 โดยมีคุณสุรวัฒน์ กลัดสมบูรณ์ ประธานชุมชนฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในสถานที่พักคอยชุมชนคลองเตย และประชาชนของชุมชนฯ ไว้ป้องกันโรค
ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 ได้ทำให้ผู้พักอาศัยในชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 มีความเสี่ยงสูงขึ้น และตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และชีวิตประจำวันของคนในชุมชน เนื่องมาจากสถานที่พักไม่เหมาะสมสำหรับการแยกกักตัวระหว่างรอเตียงโรงพยาบาลทางชุมชนได้บรรเทาปัญหาด้วยการจัดเตรียมสถานที่พักคอย ณ ลานกีฬาที่ 2 ในชุมชนล็อค 4-5-6 เพื่อรองรับผู้ป่วยของชุมชน และผู้ป่วยจากชุมชนใกล้เคียง
เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ ททบ.5 จัดหาสิ่งของจำเป็น มาสนับสนุนการจัดทำสถานที่พักคอยดังกล่าว ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 12,000 ชิ้น ถังออกซิเจนพร้อมเกร์หายใจ และเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด จำนวน 8 ชุด มูลค่ารวม 72,000 บาท เพื่อใช้ดูแลผู้ติดป่วยโควิด-19 รวมทั้งช่วยลดและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนต่อไป