บริษัท ซี.พี. กัมพูชา ร่วมหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโครงการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์สัตว์ป่าพนมตาเมา

เมื่อเร็ว ๆ นี้คุณกิตติภพ ถิรโชติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านความยั่งยืนและศูนย์การเรียนรู้ คุณกิตติศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจห้าดาว คุณปิยพัฒน์ วงศ์ศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจครบวงจรภูมิภาค เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัท บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัดร่วมร้อยเรียงความดี ตอบแทนคืนสู่สังคม และร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน ( Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และเป้าหมายระยะยาวสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593  โดยได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์สัตว์ป่าพนมตาเมาของรัฐบาลกัมพูชา ในพื้นที่ 3,375 ไร่  ซึ่งในโครงการนี้มีแผนที่จะปลูกต้นไม้จำนวน 337,500 ต้น เฉลี่ย100 ต้น/ไร่

โดยมีท่านพลเอก ดร.ฮิง บุนเหียง รองผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชาและผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารรักษาพระองค์ (หัวหน้าองครักษ์) ท่านเอกอุดม เวง สาคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง ท่านเอกอุดม ดร.มอง ฤทธี เป็นรองประธานหอการค้า คณะกรรมการกาชาดกัมพูชาและเป็นที่ปรึกษานายก ท่านเอกอุดม สก จินดา โสเภีย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา ท่านเอกอุดม ตัน พันนารา อธิบดีกรมปศุสัตว์ สมาคมเลี้ยงสัตว์กัมพูชา พร้อมบริษัทในสมาคม  ท่านเอกอุดม อูส เพีย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาแก้ว  พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้ าหมายที่จะปลูกไม้ยืนต้นในปี 2565 จำนวน 81,200 ต้น ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2565 ปลูกไปแล้วจำนวน 66,437 ต้น  และมีแผนที่จะปลูกเพิ่มในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมอีก 14,763 ต้น ประมาณโดยได้มีการประมาณการเป้าหมายการปลูก ตั้งแต่ปี 2564 –  2565  จำนวน 109,713 ต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ อาหารประกอบด้วย ไก่ชำแหละจำนวน 500 ตัว ไข่ไก่จำนวน 3,000 ฟอง  ผลิตภัณฑ์อาหาร 200 กิโลกรัม และชุดอาหารกลางวัน 150 ชุด