คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขึ้นแท่นประธานกิตติมศักดิ์สมาคมนักลงทุนต่างประเทศแห่งนครเซี่ยงไฮ้ (SHFIA) 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา Shanghai Foreign Investment Association (SHFIA) สมาคมนักลงทุนต่างประเทศแห่งนครเซี่ยงไฮ้ จัดประชุมตัวแทนสมาชิกครั้งที่ 1 ของสมาชิกรุ่นที่ 9 โดยที่ประชุมมีมติเห็นเป็นเอกฉันท์ มอบตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมนักลงทุนต่างประเทศแห่งนครเซี่ยงไฮ้ แก่ คุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพิ่มเติม ซึ่งเดิมคุณธนากรได้ดำรงนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจไทย-จีน และยังเป็นผู้สร้างคุณูปการให้กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้ และความสัมพันธ์ไทยจีนมาอย่างยาวนาน