ประธานกรรมการ เครือ CP-CPF นำคณะผู้บริหาร ดูงานพัฒนาคลองลาดพร้าว

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือ CP-CPF พร้อมด้วย คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือซีพี, CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ และคณะผู้บริหารของเครือ CP-CPF ซีพีออลล์ และ MQDC เยี่ยมชมงานพัฒนาคลองลาดพร้าวและชุมชนริมคลองลาดพร้าว จากนั้นลงเรือบริเวณใต้ทางด่วน บึงพระราม 9 ศึกษาดูงานพัฒนาคลองและพื้นที่ริมคลองเตรียมพัฒนาเป็นป่าในเมือง เขตห้วยขวาง
ประธานกรรมการเครือ CP-CPF นำคณะผู้บริหาร ดูพื้นที่แยกขยะ ที่ริเริ่มโดยมูลนิธิ Terra Cycle ร่วมกับชุมชนริมคลองเก็บขยะจากทุ่นดักขยะ เป็นวิธีการเก็บและรีไซเคิลขยะพลาสติก เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะไหลลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งในแต่ละวันสามารถเก็บขยะในคลองได้ถึงวันละ 1,000 กิโลกรัม
จากนั้น เดินต่อไปยังชุมชน สยามเวนิส จันทรเกษม ชุมชนตัวอย่างชุมชนแรก ที่พัฒนาแล้วเสร็จ ตามแนวทางของแผนแม่บทของทีม Urban Action โดยมีผู้แทนชุมชนให้การต้อนรับและนำชมสถานที่
ทั้งนี้ ชุมชน สยามเวนิส จันทรเกษม มีอาชีพด้านหัตถกรรมสานตะกร้าพลาสติก ทำอาหารและขนม จำหน่าย กลุ่มผู้ค้าขายเป็นคนในชุมชน ได้รับความช่วยเหลือจากกรมการค้าภายในพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Cr.CPF