บทบาทใหม่ของHR ในยุคดิจิทัลกับการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับการทำงานในอนาคต

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว หน่วยงาน HR ของแต่ละองค์กรจำเป็นต้องปรับตัวตามให้ได้มากที่สุด ทั้งการปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคลจนถึงการสร้างประสบการณ์ของพนักงานในองค์กรใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ทัน อย่างกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจของกลุ่มทรู ที่ HR ได้ Disrupt การทำงานของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานจากภายในให้เห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งการ Digitize ระบบการทำงานภายใน การออกแบบการทำงานขององค์กรในอนาคต รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของพนักงานเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรสู่โลกแห่งดิจิทัลต่อไป

เมื่อเร็วๆนี้ สมาคมวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มุ่งพัฒนาการอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือ Association for Talent Development (ATD) ได้เชิญกลุ่มทรูเข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรเพื่อแบ่งปันประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียแปซิฟิค ซึ่งนับเป็นองค์กรไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการยอมรับถึงแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับการทำงานในอนาคต โดยคุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรู ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญในการทำงานของ HR ที่อยู่ในยุคดิจิทัล ที่มีความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตที่ผ่านมา กลุ่มทรูต้องบริหารจัดการให้พนักงานทั้งองค์กรหมื่นกว่าคน ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อ New Normal ด้วยนโยบาย Work from Home และ Work from Anywhere ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามความเป็นอยู่และการทำงานของพนักงานผ่านระบบ Check-in Check-out ในแอปพลิเคชัน TrueConnect ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งไม่เพียงหัวหน้างานจะติดตามการทำงานของพนักงานตามที่มอบหมายและสามารถดูแลความปลอดภัยของพนักงานได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมีการออกแบบการจัดประชุม และฝึกอบรมต่างๆ ผ่าน Virtual Conference : True VROOM และมีการส่งเสริมการใช้ TrueMoney Wallet กับพนักงานทุกคนเพื่อลดการสัมผัสและปรับตัวสู่สังคมไร้เงินสด ตลอดจนมีการทำ HR Services Digitalization ให้พนักงานสามารถใช้บริการทั้งหมดของ HR ผ่านทางแอปพลิเคชัน HR Services ใน True Connect ซึ่งพนักงานสามารถใช้บริการต่างๆ แบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่เสียเวลาทำงาน และตอบสนองได้ทันทีด้วย HR Chatbot และที่สำคัญสามารถลดการใช้กระดาษได้ถึง 90% อีกด้วย

คุณศรินทร์รา ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการใช้ข้อมูลเพื่อทำ HR Analytics สำหรับการวางแผนกำลังคนแห่งอนาคต ด้วยการนำข้อมูลบุคคลที่ได้จาก Psytech มาวิเคราะห์ และเชื่อมโยงครบทุกมิติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า HR จะสามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งแผนกำลังคนที่เหมาะกับงานแห่งอนาคต แผนการพัฒนาทักษะตามความต้องการเติบโตของพนักงาน ไปจนถึงแผนด้าน Well-being ที่จะตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อเติมเต็ม Digital Lifestyle Fulfillment แก่พนักงานอย่างแท้จริง สำหรับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต กลุ่มทรูได้ก่อตั้ง True Digital Academy เพื่อเตรียมพนักงานให้มีทักษะแห่งอนาคต Upskill & Reskill พนักงานด้วยกลุ่มหลักสูตร Data, UX Design, Digital Marketing, Tech, และ Product Management โดยกลุ่มทรูได้เริ่มพัฒนาทักษะด้าน Data Analytics แก่ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม Talent อย่างต่อเนื่องมาตลอดสองปีที่ผ่านมาเพื่อให้เป็น Future Workforce ตามนโยบายที่วางไว้ และจะพัฒนาต่อยอดพนักงานกลุ่มนี้ให้กลายเป็น Data Scientist ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในประเทศไทยในขณะนี้

ยิ่งไปกว่านั้น ได้ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มทรู มีประสบการณ์ในการทำงานที่ดีขึ้น ด้วยการปรับปรุงสถานที่ทำงาน ให้เป็น Co-Working Space ภายใต้ธีม Createch Living Space ที่ปรับจากพื้นออฟฟิศรูปแบบเดิมๆให้พื้นที่ที่ทันสมัย มีความเป็นอิสระ พรั่งพร้อมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และบรรยากาศที่เอื้อให้พนักงานสามารถใช้ชีวิตไปพร้อมๆ กับการทำงานที่มีความสุข สนุก เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น

ทั้งหมดที่ คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรู ได้แบ่งปันมุมมองการบริหารงานในครั้งนี้ สะท้อนชัดว่า หน่วยงานHR เป็นด่านแรกที่จะต้องมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยต้องมุ่งเน้นเป้าหมายที่สำคัญคือ การบริหารคนในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ทันการเปลี่ยนแปลง เหมือนเช่นกลุ่มทรูที่ไม่เพียงให้ความสำคัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ใส่ใจอย่างมากกับการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล เพราะเชื่อว่า คนเป็นปัจจัยสำคัญในการทรานสฟอร์มองค์กร ให้พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

#TrueTogether