#ซีพีเคียงข้างชุมชน เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน จ.ปัตตานี อย่างต่อเนื่อง


“สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์” โดยทีมชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกับ “ชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ” อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ลงพื้นที่มอบชุดยังชีพ ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านปาตาตีมอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พื้นที่บ้านตะลุโปะ อ.เมือง จ.ปัตตานี และชุมชนวังเก่า อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 18 -22ม.ค 64 ที่ผ่านมา


#น้ำท่วมมีวันลด
#น้ำใจไม่มีวันหมด
#คนไทยไม่ทิ้งกัน
#เพื่อนช่วยเพื่อน
#SEACOSYSTEM
#เพื่อทะเลไทยยั่งยืน