เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมผลักดัน Soft Power ไทยก้าวไกลระดับโลก ในงานสัปดาห์ศิลปะ โดยพิพิธภัณฑ์ “โนเวเซนโต้” (Novecento) ไปติดตามความสำเร็จ และภาพความประทับใจจากรายงาน