เชิญรับชม VDO มุมมองเรื่อง “ความกตัญญู” จากคุณมิน เธียรวร ถึงเพื่อนพนักงาน

สำหรับสื่อสารภายในองค์กร

“ความกตัญญู คือเรื่องที่ต้องปลูกฝังเข้าไปในใจ โดยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ใช้เป็นหลักในการสร้างคนสร้างชีวิต ให้รักและตอบแทนพ่อแม่ ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ”

‘คุณมิน เธียรวร’ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

💚 เชิญรับชม VDO เรื่องความกตัญญูผ่านมุมมองของคุณมิน เธียรวร

ชวนเพื่อนๆ พนักงานร่วมเป็นพลัง ปลูกเมล็ดพันธุ์ของความกตัญญู ให้คุณค่านี้งอกงามในสังคม ด้วยการ…

💚 แชร์ภาพยนตร์ “กตัญญู…เท่าชีวิต” ที่

 

💚 ร่วมกิจกรรมด้วยการส่งความตั้งใจที่จะตอบแทนคนที่คุณรัก และลุ้นรางวัลสุดพิเศษ เฉพาะพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์

👉คลิกเลย https://www.sustainablelife.co/gratitude

 

#ซีพีร้อยเรียงความดี

#กตัญญูทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

#เชื่อในคุณค่าความกตัญญู