ซีอีโอเครือซีพีให้แรงบันดาลใจแก่พนักงานแวดวงธุรกิจการบิน ในคอร์สพิเศษที่สภาหอการค้าไทย และม.หอการค้า ผนึกกำลังจัดอบรมระยะสั้นสร้างผู้ประกอบการใหม่ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างธุรกิจใหม่ในช่วงโควิด-19 พร้อมแนะ 3 หัวใจสำคัญของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “สร้างผู้ประกอบการใหม่” (สำหรับนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม โดยมีคุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมอบรมในหัวข้อ Entrepreneurial Mindset โดยภายในงานได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านมาให้ความรู้ในการทำธุรกิจแก่นักศึกษา  พนักงานในแวดวงธุรกิจการบิน นักบิน และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการอบบรมจำนวนมาก อาทิ ผศ.ดร.ธนวรรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อบรมหัวข้อ Market Trends ธุรกิจรุ่ง vs ร่วง ปี 2564 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งไรจน์ ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อบรมหัวข้อ Workshop: Design Thinking IDEA ธุรกิจสร้างได้ คุณอมรเทพ ทวีพานิชย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าไทย คุณจิรพิสิษฐ์ รุจร์เจริญ YEC หอการค้าจังหวัดโคราช ผู้ชนะเลิศ YEC Pitching ปี 2563 พร้อมด้วย Facilitator 4 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ดร.พิชญพธู ไวยโชติ ร่วมอบรม Workshop: การสร้างแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

ในการนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเชิญร่วมพูดคุย ในหัวข้อ “TED Talks: ผู้ประกอบการใหม่สร้างได้”  โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก โดยได้รับฟังมุมมองที่สร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อพลังในการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19

คุณศุภชัย กล่าวถึงแนวคิดการทำธุรกิจในช่วงวิกฤตและหัวใจสำคัญของผู้ประกอบการ โดยยกกรณีศึกษาการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในอดีตตั้งแต่ 100 ปีก่อน ผ่านการปรับตัวเปลี่ยนแปลงและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จนสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้กว่า 20 ประเทศทั่วโลก และทำการค้าขายกับอีก 100 ประเทศ โดยเครือซีพีผ่านทั้งอุปสรรคจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางธุรกิจต่างๆมาได้โดยยึดแนวคิดหลักสำคัญคือ “เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส” และการมี “วิสัยทัศน์ในการกล้าลงทุน” ซึ่งกรณีของเครือซีพีสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการทำธุรกิจในช่วงเวลาวิกฤต เช่นที่เกิดขึ้นขณะนี้จากภาวะโควิด-19 ดังนั้นความกล้าที่จะเสี่ยงในวิกฤต เห็นถึงโอกาสและ Pain Point ต่างๆจะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

“กรณีโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจเดินทางได้รับผลกระทบ ผมมองว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวและจะกลับมาฟื้นอีกครั้ง ซึ่งวันนี้ข่าวดีว่าวัคซีนที่ฉีดทั่วโลกมีผลลัพธ์ที่ดี และเชื่อว่าสิ้นปีนี้ทั่วโลกจะมีวัคซีนทั่วและอาจได้เห็นพาสปอร์ตวัคซีนในการเดินทาง จะทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบินกลับมา และอาจจะกลับมาพลิกฟื้นมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเชื่อว่าธุรกิจที่มารองรับต่อจากนี้น่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น โควิด-19 จึงไม่ใช่วิกฤตไปตลอด”ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์กล่าว

คุณศุภชัย กล่าวแนะนำแนวคิดการทำธุรกิจในช่วงวิกฤตว่า ในวิกฤตมีโอกาสทุกเรื่องไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมหรืออุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งช่วงวิกฤตโควิด-19 อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เติบโตคือ เทคโนโลยี ดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ และธุรกิจสุขภาพ แสดงให้เห็นว่านี่เป็นโอกาสแม้ในช่วงแย่ที่สุดก็ยังมีธุรกิจที่ปรับตัวได้ และหลายธุรกิจยังเติบโตขึ้นดีกว่าเดิม  ดังนั้นผู้ประกอบการต้องสามารถเห็นปัญหาได้ก่อน รู้ก่อนและแก้ปัญหานั้น

นอกจากนี้คุณศุภชัย กล่าวถึงหัวใจสำคัญของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คือ 1.การมองเห็นปัญหาเป็นโอกาส เพราะปัญหาที่เกิดในการทำธุรกิจ คือการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ 2.ต้องมี Mindset หรือกรอบความคิดที่ดีในการทำงาน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและองค์กรเป็นที่ตั้ง พร้อมเปิดใจและปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง เพราะในอนาคตทุกธุรกิจจะก้าวเข้าสู่ดิจิทัลเทคโนโลยี 3.ต้องมีหลักทางพุทธศาสนาคือความเมตตา และ “มรรค 8” ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจได้จริง ประกอบด้วย เห็นชอบ คิดชอบ พูดชอบ ทำชอบ อยู่ชอบ เพียรชอบ สมาธิชอบ และปัจจุบันชอบ