เซเว่นฯ จับมือ วี ฟาร์ม เยี่ยมชม กล้วยกรอบอบเนย แบรนด์ “วี ฟาร์ม ตะกร้า” ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Local Snack จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง

นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เมื่อ ซีพี ออลล์ และ “วี ฟาร์ม” SME ระดับประเทศ  นำทีมโดย คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ และคุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เดินทางมายังจ.นครปฐม บ้านดอนทอง เพื่อเยี่ยมชมกล้วยกรอบอบเนย แบรนด์ “วี ฟาร์ม ตะกร้า” จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง โดยมีคุณวันดี ไพรรักษ์บุญ ประธานวิสาหกิจกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตแปรรูปบ้านดอนทอง  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ซึ่ง กล้วยกรอบอบเนย แบรนด์ “วี ฟาร์ม ตะกร้า” จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง คือความสำเร็จของการขับเคลื่อน SME และสินค้าไทยให้โตไกลไปด้วยกัน ที่ ซีพี ออลล์ และวี ฟาร์ม ได้จับมือกันพัฒนาตามกลยุทธ์ “3 ให้” ได้แก่  1.ให้ความรู้ 2.ให้ช่องทางขาย และ 3.ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิดเป็น Ecosystem สำหรับ SME ให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับชุมชน และเกษตรกร ในการช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการ SME เองก็จะได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ นำมาผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมส่งต่อสู่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมกัน ทำ MOU เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง นำผลไม้ขึ้นชื่อของ บ้านดอนทอง จ.นครปฐม อย่างกล้วยหอมทองที่คุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ มาแปรรูปในลักษณะของ Local Snack ภายใต้แบรนด์ “วี ฟาร์ม ตะกร้า”

ซึ่งการลงพื้นที่เยี่ยมชมครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำไปจนปลายน้ำ โดยเยี่ยมชมสวนกล้วยของเกษตรกรบ้านดอนทอง พร้อมเรียนรู้วิธีการปลูกกล้วย ดูแลกล้วยอย่างไรให้ได้ผลผลิตสวยงามและมีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานผลิตกล้วยแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง ทำให้ได้เห็นกระกวนการผลิตอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ การคัดกล้วย การสไลด์กล้วยเพื่อนำไปทอด และการแพ็คสินค้ารอเตรียมจำหน่าย สู่ร้านเซเว่นฯ

โดยบรรยากาศในการเยี่ยมชมครั้งนี้เต็มไปด้วยความภูมิใจ และรอยยิ้มแห่งความสำเร็จ ซึ่ง คุณวันดี ไพรรักษ์บุญ ประธานวิสาหกิจกลุ่มอาชีพผลไม้สดและผลผลิตแปรรูปบ้านดอนทอง  ได้กล่าวทิ้งท้ายขอบคุณว่า โอกาสครั้งนี้ได้ส่งต่อให้เกิดการจ้างงานให้กับเกษตรกร ชุมชน อย่างยั่งยืน ดังนั้นเราจะต้องไม่ปล่อยมือกัน แต่ให้จับมือกันพัฒนาร่วมกันไปอย่างยั่งยืน

ที่มา ซีพี ออลล์