อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการช่วยเหลือกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

อาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยเป็นผู้เสียสละ ช่วยเหลือชุมชนสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ น้ำท่วม โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน มีจิตสาธารณะ ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ ต่างก็เป็นสมาชิกสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของภารกิจหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและการให้ความช่วยประชาชนของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัยทุกท่าน โดยในปี 2540 เป็นต้นมา ซีพี ออลล์ ได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงให้กับชุมชน สังคม ราชการ และกลุ่มเปราะบาง สนับสนุนช่วยเหลือน้ำดื่มให้กับนักดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

อีกทั้งบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัย จึงได้จัด “โครงการ Hero เชิดชูอาสาสมัครกู้ภัย” เพื่อเชิดชูยกย่องตอบแทนความดีให้กับกู้ชีพและกู้ภัย โดยส่งมอบและสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยให้กับหน่วยงานกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงยังมีโครงการช่วยเหลือเงินสนับสนุนให้กับกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมทั้งดูแลบุตรหลานของกู้ชีพ กู้ภัย ที่เสียชีวิต

โดยล่าสุด ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการช่วยเหลือกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต” ระหว่าง กับ สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี พลเอกหม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร นายกสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย และ นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ(ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือ ในเรื่องของการช่วยเหลือกู้ภัยที่ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ได้ศึกษาต่อในสถานศึกษาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและตอบแทนความดีของหน่วยงานกู้ชีพและกู้ภัยต่าง ๆ เดินตามปณิธานองค์กร “Giving and Sharing” ของซีพี ออลล์ ณ อาคารเดอะ ธารา ถนนแจ้งวัฒนะ

ที่มา ซีพี อลลล์