พุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “วันมาฆบูชา”

วันมาฆบูชา หรือวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกิดเหตุอัศจรรย์ ซึ่งเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต มีพระอรหันต์ที่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา มาชุมนุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายจำนวน 1,250 รูป ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” คือ ไม่ทำบาปทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม ทำใจให้บริสุทธิ์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชานี้พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัด ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน และรักษาอุโบสถศีล

พุทธปัญญาชมรม โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ภาคเอกชนที่ดำเนินนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ กว่า 28 ปี ได้เชิญชวนพนักงานร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร วันมาฆบูชา” โดยคุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และประธานพุทธปัญญาชมรม นำพนักงาน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

กิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร ในครั้งนี้ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญภาวนา ฟังธรรม และเวียนเทียน ณ วัดตะโก หลวงพ่อรวย อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียง และพุทธศาสนิกชนให้ความนับถือศรัทธาหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก พระเกจิดังที่มีความโดดเด่นด้านมหาลาภ เมตตามหานิยม และเเคล้วคลาดปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้ชิม ชอป ณ ตลาดน้ำอโยธยา ซึ่งเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา งานนี้จึงอิ่มบุญ อิ่มใจกันถ้วนหน้า

พบกับกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ได้ทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-13.30 น. ผ่านช่องทาง facebook fanpage CPALL หรือสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดี ๆ ในช่องทาง TikTok ได้ที่ ธรรมะ TikTok

ที่มา ซีพี ออลล์