ซีพี ออลล์ จัด ค่ายการ์ตูนหรรษา X ALL ART FOR KIDS” สำหรับบุตรหลานพนักงานปี 2567

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรมศิลปะกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “ค่ายการ์ตูนหรรษา X ALL ART FOR KIDS ตอน คิดส์ดีเพื่อสิ่งแวดล้อม” สำหรับบุตรหลานพนักงาน โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 36 คน ณ ห้องประชุม B104 อาคารเดอะธารา แจ้งวัฒนะ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านการวาดการ์ตูน ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดการ์ตูน อีกทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคุณพชรมน จิตมะกล่ำ (ครูกบ) และคณะวิทยากรร่วมกันถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการวาดการ์ตูนและศิลปะแก่กลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด

         

ที่มา ซีพี ออลล์