‘สร้างงาน สร้างอาชีพ’ สนับสนุนคนพิการและสตรีให้มีอาชีพและรายได้ยั่งยืน

แม็คโคร-โลตัส เดินหน้าตามแผนสร้างงานสร้างอาชีพ 400,000 ราย ภายในปี 2573 ซึ่งได้ดำเนินการในทุกมิติโดยเฉพาะการสร้างอาชีพกลุ่มเปราะบาง อาทิ คนพิการและสตรีให้มีรายได้ยั่งยืน ภายใต้เจตนารมณ์ในการทำธุรกิจเคียงข้างสังคมไทย

โซไซตี้ : ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ’ สนับสนุนคนพิการและสตรีให้มีอาชีพและรายได้ยั่งยืน

ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม็คโคร-โลตัส เดินหน้าสานต่อพันธกิจหลักโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนรวม 400,000 ราย ภายในปี 2573 ซึ่งได้ดำเนินการในทุกมิติ ทั้งการจ้างงานผ่านการขยายสาขา รองรับการเติบโตของธุรกิจ การสนับสนุนอาชีพกลุ่มเปราะบาง อาชีพคนพิการและผู้ต้องขัง รวมถึงสนับสนุนผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร”

ล่าสุด ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพคนพิการ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดอบรมหลักสูตรทำธุรกิจอาหารด้วยเงินลงทุนน้อยส่งมอบโอกาสให้คนพิการทั่วไทย มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนกว่า 1,000 ราย ในปี 2565 และ 2566 ที่ผ่านมา

โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ได้เข้าร่วมงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคมจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับซื้อตะกร้ากระจูด งานฝีมือจากคนพิการ และเมล่อน ผลผลิตจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งแม็คโครได้เปิดพื้นที่จำหน่ายในสาขาทั่วประเทศให้กับสินค้าจากคนพิการในงานเดียวกันโลตัสนำสินค้าดีมีคุณภาพ เสื้อผ้าแบรนด์ MeStyle ทั้งเสื้อผ้าบุรุษ สตรี และเด็ก มาจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อนำรายได้ไปมอบให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ช่วยสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศ พร้อมกันนี้อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สราญภัทรอนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สนธยา บุญยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ พัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ด้วย