แม็คโครร่วมมือกรมการค้าภายในเข้าตรวจเยี่ยมสาขาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ลดราคาสินค้า ช่วยค่าครองชีพผู้บริโภค

กรมการค้าภายในเดินหน้าติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเข้าตรวจเยี่ยมแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และกระเช้าของขวัญ ซึ่งจากการลงพื้นที่ พบว่าแม็คโครดำเนินการถูกต้องตามที่กำหนด จำหน่ายสินค้าอาหารสด ทั้งเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ รวมถึงกระเช้าของขวัญปีใหม่ อยู่ในเกณฑ์ราคาที่เหมาะสม และมีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กรมการค้าภายในมีภารกิจสำคัญในการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการปรับขึ้นราคา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ ได้ประสานกับผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ และผู้ผลิต ในการตรึงราคาสินค้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มอาหารสด และกระเช้าของขวัญ ที่มีการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก”

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“แม็คโครให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการตรึงและลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมาโดยตลอด เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ สามารถนำไปประกอบธุรกิจ สร้างผลกำไร รวมถึงลดภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าในราคาค้าส่ง”

ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแม็คโคร ผ่านช่องทาง ดังนี้
เว็บไซต์ https://www.cpaxtra.com/th/home
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/cpaxtrathailand
ติ๊กต็อก https://www.tiktok.com/@makrothailand
ลิงค์อิน https://www.linkedin.com/company/cp-axtra-public-company-limited/

#แม็คโคร #makro #อาหารสด #เนื้อสัตว์ #ผักผลไม้ #กระเช้าของขวัญปีใหม่