สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จับมือ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ร่วมพัฒนาทักษะนักศึกษาในโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ

รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมด้วย คุณวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจ” ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กับ บริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กล่าวว่า “เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของ TNI ผ่านการศึกษาดูงาน การฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริงส่วนทางด้านซีพี แอ็กซ์ตร้าสามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานที่ต้องการเพิ่มทักษะและความก้าวหน้าในสายอาชีพ เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน และปริญญาโทของ TNI ได้”ทางด้าน คุณวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร กล่าวว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้า กำลังมองหาบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ Core Competency หลักขององค์กร ทั้งในด้าน Operation ที่ต้องการมองหาและฝึกคนรุ่นใหม่ให้มีความเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเถ้าแก่ ด้าน Commercial เราสนใจคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะภาษาจีน เกาหลี และญี่ปุ่น เข้ามาเป็นทีมงานรุ่นใหม่ เพื่อฝึกให้สามารถค้นหาสินค้า จากทั่วโลกเข้ามาจำหน่ายในไทย และต่างประเทศ โดยมีทีมพี่เลี้ยงอาวุโสคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำ และด้าน E-commerce โดยตั้งเป้าหมายไปสู่การเป็น E-market place อันดับ 1 ของไทย ในอนาคตอันใกล้

ขณะเดียวกันงานบริหารทรัพยากรบุคคล เราให้ความสนใจศาสตร์ด้านการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ (Shindan) ซึ่งทางสถาบันมีความเชี่ยวชาญและได้เปิดสอนรายวิชานี้อยู่แล้ว การลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในด้านบริหารธุรกิจ และงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากด้านบริหารธุรกิจแล้ว เรายังมองหาคนรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์และและอาจขยายไปสู่ด้านเทคโนโลยีอีกด้วย”