เชิญชวนคนซีพีทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาติไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

เชิญชวนคนซีพีทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาติไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

เครือเจริญโภคภัณฑ์ขอเชิญท่านผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน และกลุ่มบริษัทในเครือฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้เพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “รวมใจคนซีพี ทำดีไม่มีสิ้นสุด” เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต CP Blood Donation Day ให้แก่สภากาชาติไทย เพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

ขอเชิญชาวซีพีร่วมแสดงความจงรักภักดี และทำประโยชน์ในการช่วยเหลือต่อชีวิตและลมหายใจให้กับผู้อื่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม

*** สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ” รวมใจคนซีพี ทำดีไม่มีสิ้นสุด” เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต CP Blood Donation Day  สวมใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ หรือเสื้อสีเหลืองแบบสุภาพ ***

#เฉลิมพระเกียรติ72พรรษา #เครือซีพี #ซีพี #CPBloodDonationDay #รวมใจคนซีพีทำดีไม่มีสิ้นสุด #ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต #ซีพีร้อยเรียงความดี