“CP-CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” ต่อเนื่อง เร่งช่วยพนักงาน-ปชช. ชาวอยุธยา-สระบุรี

ชาว CP-CPF จิตอาสา โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา และอาหารสัตว์บกหนองแค จ.สระบุรี ลงพื้นที่ส่งมอบอาหาร ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” อย่างต่อเนื่อง พร้อมผนึกกำลังช่วยเหลือพนักงานและพี่น้องประชาชนชาวอยุธยาและสระบุรี ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน
คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก CPF นำทีมผู้บริหารโรงงานลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ ลงพื้นที่มอบไข่ไก่สดและอาหารสำเร็จรูป ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ สู้ภัยน้ำท่วม” เพื่อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วม จากปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักที่เพิ่มสูงขึ้นจนน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนจนได้รับความเสียหาย พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน
ขณะเดียวกัน ได้สำรวจพื้นที่และตรวจระดับน้ำในเขื่อนพระราม 6 อ.ท่าเรือ พบว่าระดับน้ำสูงขึ้นและเสี่ยงต่อการไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน จึวให้ทีมงาน CPF จิตอาสา ชมรมบำเพ็ญประโยชน์โรงงานอาหารสัตว์ท่าเรือ ระดมความช่วยเหลือดูแลทั้งพนักงานและประชาชนในพื้นที่รอบโรงงาน โดยเฉพาะชุมชนโพธิ์ไทรซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง นำเหล็กจากโรงงานฯ ไปต่อเติมพื้นให้สูงเหนือระดับน้ำท่วมและเร่งขนสิ่งของโดยเร็วที่สุด ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ส่วนที่ จ.สระบุรี คุณวรพล เจียมอ่อน ผู้บริหาร CSR โรงงานอาหารสัตว์บกหนองแค เป็นผู้แทน CPF สนับสนุนถุงบรรจุทรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน บริเวณคลองระพีพัฒน์ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในเขตชุมชนบ้านหนองจรเข้ อ.หนองแค โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวชุมชน ร่วมกันบรรจุทรายเพื่อทำเป็นแนวกั้นน้ำจากคลองระพีพัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณ CPF และชื่นชมโรงงานอาหารสัตว์บกหนองแค ที่สนับสนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่
สถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ CPF ส่งความช่วยเหลือถึงมือคนไทยในหลายจังหวัด อาทิ เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
Cr.PR CPF