CP-CPF มอบหน้ากากอนามัยซีพี ช่วยแรงงานต่างชาติ ผ่าน 3 สถานทูต

เครือ CP-CPF ห่วงใยแรงงานต่างชาติในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขอนามัยและการป้องกันตนเองจากโรคระบาด คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือ CP-CPF จึงมีดำริให้ CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เป็นผู้แทน นำหน้ากากอนามัยซีพี มอบผ่านเอกอัครราชทูต 3 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม, กัมพูชา และ สปป.ลาว เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง
CEO คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เปิดเผยว่า CPF ให้การดูแลแรงงานภายในโรงงานของเราด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด ด้วยตระหนักดีว่าเมื่อพนักงานปลอดภัยก็จะสามารถผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทุกคนได้อย่างราบรื่น
ขณะเดียวกัน ก็คำนึงถึงแรงงานสัญชาติต่างๆ ที่แม้ไม่ใช่พนักงานของเรา แต่ทุกคนล้วนต้องการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในพื้นที่ต่างบ้านต่างเมืองของตน จึงนำหน้ากากอนามัยซีพี 90,000 ชิ้น มอบผ่านสถานทูต 3 แห่งๆ ละ 30,000 ชิ้น ได้แก่ สถานทูตลาว, สถานทูตกัมพูชา และสถานทูตเวียดนาม เพื่อแจกจ่ายสู่แรงงานต่างชาติที่พำนักในไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง
H.E. Phan Chí Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า CPF มีธุรกิจอยู่ในเวียดนาม สร้างงานสร้างอาชีพให้ ปชช. ในประเทศและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามเป็นอย่างมาก
ครั้งนี้แม้การระบาดของโควิด-19 จะเกิดขึ้นในไทย แต่บริษัทก็ยังคงห่วงใยและส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อชาวเวียดนามที่อยู่ในไทยด้วย จึงขอรับมอบความปรารถนาดีนี้ ด้วยความขอบคุณ เชื่อว่าไทยจะก้าวผ่านสถานการณ์นี้ได้ในเร็ววัน
ด้าน H.E.Ouk Sorphorn เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ระบุว่า ชาวกัมพูชาที่เป็นพนักงานของ CPF ได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย ต้องขอบคุณเป็นอย่างมาก
และในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทยังแบ่งปันความเอื้อเฟื้อมาถึงชาวกัมพูชาคนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยด้วย ประเทศกัมพูชาซาบซึ้งใจมาก และขอให้ความดีนี้ ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว
ขณะที่ H.E. Seng Soukhathivong เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ลาวกับไทยเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ครั้งนี้ประทับใจในน้ำใจไมตรีของคนไทยและบริษัทไทยที่เอาใจใส่ชาวลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศ ขอบคุณคนไทย CP-CPF เป็นอย่างมาก
ก่อนหน้านี้ CP-CPF ได้มอบอาหารและหน้ากากอนามัย ผ่าน ศบค. 30,000 ชิ้น ให้แรงงานต่างชาติและกลุ่มเปราะบางใน จ.สมุทรสาคร และ จ.ระยอง, ให้ กทม. 18,000 ชิ้น เพื่อให้ จนท.กลุ่มเสี่ยง ในเขตหนองแขม บางบอน บางขุนเทียน
และอีก 22,800 ชิ้นให้ชาวชุมชนล็อค 1-2-3 และ ล็อค 4-5-6 ในเขตคลองเตย, เครือข่ายกลุ่มอาสาดุสิต 18,000 ชิ้น, สมาคมเชียร์ไทย (คุณถั่วแระ) 12,000 ชิ้น นอกจากนี้ ยังมอบผ่านสถานทูตเมียนมา 30,000 ชิ้น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานชาวเมียนมาใน จ.สมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ อีกด้วย
Cr.CPF