เครือซีพี – ซีพีแรม และหอการค้าจังหวัดน่าน ร่วมสนับสนุนภารกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 จังหวัดน่าน

สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดน่าน และเครือข่ายรักษ์อากาศน่าน ผนึกกำลังสนับสนุนเครื่องเป่าลม น้ำดื่ม และอาหารว่าง แก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดน่าน เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ จ.น่าน นำโดย คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณภุริปพัฒน์ ภัทรติมานนท์ ผู้จัดการฝ่าย บริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีพีแรม จำกัด และคุณพันธุ์พัฒน์ พิชา รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน โดยมี คุณกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “สถานการณ์หมอกควันไฟป่าในปัจจุบัน ยังคงส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน สนง.ด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน ให้ความสำคัญในการบรรเทาปัญหาดังกล่าว ด้วยความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละ เครือซีพีจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหานี้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมด้วย บริษัท ซีพีแรม จำกัด หอการค้าจังหวัดน่าน และเครือข่ายรักษ์อากาศน่าน ที่ให้ความสำคัญและร่วมสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย” จากผลกระทบของปัญหาหมอกควันไฟป่าที่ยังคงมีอยู่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนทุกมิติ ร่วมป้องกัน ร่วมแบ่งปัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนน่านตลอดไป