‘CP CROP ปลูกต้นไม้เติมป่าในบ้าน’ ในพื้นที่ CPE 1 ไร่ ชดเชยคาร์บอนไดออกไซต์ได้ถึง 40 ตันคาร์บอน!

วันนี้ (18 กันยายน 2563) คณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมพลังปลูกต้นไม้ในโครงการ ‘CP CROP ปลูกต้นไม้เติมป่าในบ้าน’ ภายใต้โครงการ ‘We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน’ ณ คลังสินค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด (CPE) ถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมร่วมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เป็นศูนย์ (Zero Carbon) ในปี 2573

คุณพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะทำงานโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ว่า “จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก อาจส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วมต่างๆ รวมถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ป่าในไทยเหลือเพียง 31% เครือฯ เล็งเห็นว่าการปลูกต้นไม้มีความสำคัญ เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ไม่เพียงทำเพื่อประเทศชาติ แต่ยังทำเพื่อลูกหลานและพนักงานของเราทั่วโลกด้วย โครงการ ‘We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน’ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เป็นศูนย์ภายใน 10 ปีข้างหน้า โดยเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น ภายใน 5 ปี เพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเราและสิ่งแวดล้อมด้วย”

ด้าน คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด กล่าวว่า “CPE ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมดีๆ และมีส่วนเร่งสร้างสิ่งทดแทน เพื่อช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งเครือฯ มีเป้าหมายที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ ภายใน 10 ปี ซึ่งการที่พวกเราช่วยกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ และโลกของเรา และประโยชน์ที่ได้รับจะทวีประโยชน์ขึ้นเรื่อยๆ ตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งผมอยากจะรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันปลูก เพื่อช่วยลดคาร์บอนไดออกไซต์และก๊าซเรือนกระจกให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น”

ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณสุภัทร สุทธิธารธวัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด ได้เล่าที่มาโครงการ CP CROP ปลูกต้นไม้เติมป่าในบ้าน ว่า “กิจกรรม ‘CP CROP ปลูกต้นไม้เติมป่าในบ้าน’ จัดขึ้นภายใต้โครงการ ‘We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน’ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่ง CPE ได้มาผนึกกำลังกันในวันนี้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเครือเจริญโภคภัณฑ์และพลเมืองของโลก ที่พร้อมดำเนินการตามแนวทางส่งเสริมพื้นที่สีเขียวอย่างเต็มกำลังเพื่อพิชิตเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์เป็นศูนย์ภายในปี 2573”

พลังความร่วมมือครั้งนี้ ทีมงาน CPE ได้ร่วมกันลูกต้นขนุนสายพันธุ์ ทองประเสริฐ และไม้พุ่มอื่นๆ รวม 125 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 30 ตร.ว. ของคลังสินค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด ถนนกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ ซึ่งสามารถชดเชยการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ 40 ตันคาร์บอน ทั้งนี้ ภายหลังการปลูกต้นไม้ ทีมงานได้ร่วมบันทึกจำนวนต้นไม้ที่แต่ละคนช่วยกันปลูกในแอปพลิเคชัน We Grow เพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณปริมาณการชดเชยคาร์บอนที่พนักงานของเครือฯ ได้ร่วมกัน ภายใต้แคมเปญ We Grow ปลูกเพื่อความยั่งยืน