กุมารแพทย์ ย้ำ ไก่ไม่ได้ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัย

ผู้ปกครองหลายท่านยังมีความกังวลว่า การกินไก่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กโตไวหรือเป็นสาวก่อนวัย เรื่องนี้ “ไม่เป็นความจริง” การที่เด็กโตไวหรือเป็นสาวก่อนวัย เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากเรื่องของพันธุกรรมหรือยีนที่เกิดความผิดปกติ และหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เด็กเป็นสาวก่อนวัยเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน พบว่าเกิดจากภาวะอ้วนในเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ แต่สามารถป้องกันและแก้ไขได้

จากงานวิจัยล่าสุดในเด็กไทยกว่า 8 พันคน พบว่า “ไก่” ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุของการ เป็นสาวก่อนวัย แต่เกิดจากภาวะอ้วนที่เป็นปัจจัยทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินวัย ดังนั้น เด็กสามารถกินไก่ได้ตามปกติ แต่ให้เลี่ยงวิธีการทอดเพราะมีไขมันสูง และให้กินอาหารที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่ไม่กินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำ ๆ

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ผู้ปกครองควรต้องเข้าใจเป็นอันดับแรก คือ ปัจจุบันเด็กเป็นประจำเดือนเร็วขึ้น อายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 11 ปี และเริ่มมีเต้านมที่อายุประมาณ 8 ปีปลายๆ จนถึง 9 ปีต้นๆ ซึ่งเป็นอายุปกติ จากภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กที่ดีขึ้นกว่าในอดีต เด็กจึงมีแนวโน้มเป็นสาวเร็วขึ้น แต่ไม่ใช่เป็สาวก่อนวัย ขณะที่ในอดีตเด็กผู้หญิงจะโตเป็นสาวและเริ่มมีประจำเดือนที่อายุประมาณ 12 – 13 ปี

ทั้งนี้ ภาวะโรคอ้วนในเด็ก เกิดจากการกินเยอะ ทั้งแป้ง และไขมัน ทำให้เด็กได้รับปริมาณแคลอรี่ที่มากเกินไป แต่เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ โดยฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ดูแลน้ำหนักตัวบุตรหลานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ตามใจปาก และอย่าคิดว่าให้เด็กกินเยอะๆ เดี๋ยวโตไปเด็กจะผอมลงเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดและจะทำร้ายสุขภาพเด็กโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งเรื่องโรคอ้วน

โรคเบาหวาน โรคไขมันโลหิตสูง และโรค NCDs(non-communicablediseases) กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบที่ผู้ใหญ่เป็นจะตามมาในอนาคต

ผศ.พญ.กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล
กุมารแพทย์ (โรคระบบต่อมไร้ท่อ)
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ