ซีพีเอฟซี บริษัทอสังหาฯ ครบวงจรหนึ่งเดียวในเครือซีพี สร้างศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ ตั้งเป้าสร้างเป็นโลจิสติกส์พาร์คใหญ่ แห่งแรกในจังหวัดลำพูนภายในปี 2570 เสริมแกร่งเศรษฐกิจภาคเหนือ จับมือพันธมิตรในเครือฯ ลงนามสัญญาเช่า

จากภาพ (ซ้ายไปขวา) นายศรัณย์พงศ์ จิตรจง รองผู้อำนวยการฝ่าย Supply chain บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย  นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  นายธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป นายทวิช ทัฬหะกาญจนากุล ผู้อำนวยการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า CPFGS

กรุงเทพฯ 24 สิงหาคม 2566 – บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPFC) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ผู้พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าโครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งจะเป็นโลจิสติกส์พาร์คขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ร่วมลงนามในสัญญาเช่าศูนย์กระจายสินค้า เฟสแรก กับ บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด (All Now) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Lotus’s) และ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (Makro) นับเป็นการผนึกกำลังร่วมกันครั้งแรกของบริษัทในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เกษตรกรรม โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลยุทธ์ CP Synergy และ CP Excellence ที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นเลิศด้วยการประสานศักยภาพของบริษัทในเครือฯ ด้วยแนวคิด Sharing Economy ปั้นโมเดลศูนย์โลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกของเครือฯ ครอบคลุม 15 จังหวัดในภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ตั้งเป้าหมายเฟสแรกแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 2567 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2570

นางสาวปพิตชญา สุวรรณดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “CPFC ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โครงการรอบสถานีระบบขนส่งสาธารณะ และศูนย์กระจายสินค้า โดยได้นำวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกของบริษัทที่ลำพูน โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ได้ออกแบบและก่อสร้างภายใต้รูปแบบ  built-to-suit  เพื่อให้ตรงตามความต้องการใช้งานของกลุ่มธุรกิจรีเทลของเครือฯ ได้แก่ Makro Lotus’s และ CPF โดยนำนวัตกรรมด้านการออกแบบและก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักการใช้งานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนจากแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ และเลือกวัสดุโครงสร้างอาคารพร้อมทั้งนวัตกรรมที่ช่วยควบคุมคุณภาพสินค้า และสามารถรองรับการจัดเก็บและกระจายสินค้าทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารสดและอาหารแห้งชนิดต่างๆ รวมถึงอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง เป็นต้น โดยมี All Now ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรเป็นผู้บริหารจัดการระบบคลังสินค้าและขนส่งที่ได้มาตรฐานนี้’

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ นับเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ครบวงจรที่สุดแห่งแรกของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เป็นการประสานพลังของกลุ่มธุรกิจในเครือ ด้วยทำเลที่ตั้งในจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในภาคเหนือ และใกล้แหล่งผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้จะช่วยสนับสนุนการกระจายสินค้าเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการสร้างงานในท้องถิ่น  โดยจะสามารถกระจายสินค้าไปยังสาขาของโลตัสทั่วภาคเหนือ ส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกดีดีทุกวัน ที่โลตัส”

นายธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออลล์ นาว กรุ๊ป กล่าวว่า “การร่วมผนึกกำลังครั้งนี้ ทางออลล์ นาว รับบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการคลังกระจายสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร เพื่อตอบสนองการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือฯ รวมทั้งธุรกิจเกษตรและอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ การดูแลคลังสินค้าครอบคลุมถึงสินค้าอุณหภูมิปกติ และสินค้าสดแช่เย็น-แช่แข็ง โดย ออลล์ นาว มีความเชี่ยวชาญและทีมงานพร้อมประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการดูแลบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ ผมเชื่อว่า การจับมือร่วมกันครั้งนี้ ออลล์ นาว มองว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะร่วมกันยกระดับศักยภาพ ทางด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ทางภาคเหนือ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในอนาคต และ ออลล์ นาว ก็พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดโลจิสติกส์ในประเทศไทย” นายธเนศ กล่าว

นายศรัณย์พงศ์ จิตรจง รองผู้อำนวยการฝ่าย Supply chain บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์กระจายสินค้าโครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์จะช่วยสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาสินค้าเกษตร ด้วยการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกษตรจากภาคเหนือถึงมือลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงความสดใหม่ ตอกย้ำเป้าหมายการเป็นผู้นำอาหารสดของแม็คโคร และด้วยแนวคิดการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานสะอาด และนวัตกรรมในการควบคุมคุณภาพสินค้า สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเคียงข้างลูกค้า คู่ค้า และชุมชนอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของซีพี แอ็กซ์ตร้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย การบริหารระบบซัพพลายเชน และการจัดส่งสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าเกษตร อาหารสด อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสและช่องทางกระจายสินค้าผ่านศูนย์กระจายสินค้าที่ใกล้แหล่งผลิต ช่วยรักษาคุณภาพ ลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมถึงการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวคิดการทำธุรกิจที่จะเติบโตเคียงข้างชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

นายทวิช ทัฬหะกาญจนากุล ผู้อำนวยการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า CPFGS กล่าวว่า “ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS เป็นบริษัทในกลุ่มของซีพีเอฟ เราเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหาร รวมทั้งกิจการร้านอาหารและธุรกิจขนมสัตว์เลี้ยง โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ จะช่วยส่งเสริมให้เราส่งมอบอาหารที่ สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย และมีโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย แก่ลูกค้าในเขตภาคเหนือได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตของลูกค้าในเขตภาคเหนือ เราได้ร่วมกันใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของธุรกิจในเครือเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยช์นสูงสุด”

โครงการลำพูนดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต. บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ โดยแบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าครบวงจร มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานในไตรมาส 2 ปี 2567 และเฟสที่ 2 จะพัฒนาเป็นส่วนต่อขยายศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือ พร้อมทั้งจะเป็นพื้นที่พาณิชย์ เพื่อตอบสนองการขยายตัวของเมืองลำพูน และทำให้เป็นโลจิสติกพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และจะเป็นต้นแบบโมเดลด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของเครือฯ ทั้งด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืน

CPFC, A New, Fully Integrated Real Estate Company under C.P. Group Announces Cutting-Edge Distribution Center in Northern Thailand Aims to Establish the First Logistics Park in Lamphun Province by 2027 Enhancing the Northern Region’s Economy Signs Lease Agreements with C.P. Group Affiliates

Photo shows: (From left to right) Saranpong Chitchong, Associate Director – Supply Chain Management, CP Axtra Public Company Limited; Sompong Rungnirattisai, Chief Executive Officer, Lotus’s Thailand; Paphitchaya Suwandee, President, CP Future City Development Corporation Limited; Tanate Piriyothinkul, Chief Executive Officer, All Now Group; Tawit Thanhakarnjanakul, Vice President Logistics and Distribution, CPF Trading Co., Ltd.

Bangkok, 24 August 2023 – CP Future City Development Corporation Limited (CPFC), a new, fully integrated real estate company under C.P. Group, and the developer of Lamphun Distribution Center, has signed lease agreements with All Now Management Company Limited (All Now), Ek-Chai Distribution System Co., Ltd. (Lotus’s), and CP Axtra Public Company Limited (Makro) to fully occupy first phase of Lamphun Distribution Center. This strategic alliance marks the first collaboration between C.P Group’s retail, agriculture, logistics, and real estate businesses under CP Synergy and CP Excellence strategies. The initiative underscores C.P. Group’s ambition to elevate business excellence through an integrated approach under the Sharing Economy concept. The vision is to shape a comprehensive logistics center, serving C.P. Group’s retail operations across 15 provinces in Northern and Upper Central Thailand. The Lumphun Distribution Center first phase is scheduled for completion in 2024, followed by additional phases to be completed by 2027.

Ms. Paphitchaya Suwandee, President, CP Future City Development Corporation (CPFC), stated, “CPFC has been established with a vision to develop impactful projects across Thailand, encompassing large-scale transit-oriented developments, innovative mixed-use placemaking, and distribution centers. As our first build-to-suit asset for C.P. Group partners, Lamphun Distribution Center ’s design is tailored to meet our partners’ specific operational and sustainability requirements, incorporating energy-efficient materials, rooftop solar energy generation and an optimized internal layout that ensures the effective storage and distribution of various products, ranging from fast-moving consumer goods to fresh and frozen foods. This distribution center will be managed by All Now, a fully-integrated logistics service provider with the utmost standards.”

Mr. Sompong Rungnirattisai, Chief Executive Officer, Lotus’s Thailand commented “The Lamphun Distribution Center project is the first-ever fully integrated logistics hub of its kind within the C.P. Group. Located strategically in Lamphun province, which is a key strategic location in the Northern region and in close proximity to agricultural product sources in the area, this distribution center will significantly enhance the efficiency of agricultural product distribution for farmers in the Northern region and drive regional economic growth by creating local jobs. The center will distribute products to Lotus’s branches across the Northern region, ensuring efficient delivery of high-quality products to customers and contributing to their daily satisfaction with Lotus’s.”

Mr. Tanate Piriyothinkul, Chief Executive Officer, All Now Group said “For this collaboration, All Now plays a pivotal role in managing the logistics and warehousing operations to cater to the growth of retail businesses within the C.P. Group, as well as various other businesses, including agriculture, in the Northern region. Our expertise extends to handling products at normal temperatures, chilled and frozen products. With over 20 years of experience in warehousing and nationwide distribution, All Now brings a wealth of knowledge to the table. We firmly believe that this partnership signifies an important step forward to elevate the logistical management capabilities in the Northern region, positioning us to accommodate to the future growth of retail businesses. All Now is prepared to emerge as a leader in the logistics market in Thailand.”

Mr. Saranpong Chitchong, Associate Director – Supply Chain Management, CP Axtra Public Company Limited said “Lamphun Distribution Center will support job creation, livelihood enhancement, and agricultural development by serving as an efficient hub for distributing agricultural products from the Northern region to customers across the country while maintaining their freshness. This underscores our commitment to becoming the leader in providing fresh food for Makro. Our environmentally friendly design philosophy, utilizing clean energy and innovative quality control methods, aligns with our business objectives of sustaining lasting relationships with customers, partners, and communities, in line with CP Axtra’s vision. This serves as a driving force behind our company and its subsidiaries, contributing to continuous operational efficiency, modern logistics system & supply chain management, and product delivery, catering to the growing demand for agricultural, fresh, chilled, frozen, consumer goods, and online products. Furthermore, it creates opportunities and channels for distributing goods through nearby production sites, preserving quality while reducing costs, and generating employment and livelihoods for the local communities. All of these efforts resonate with our business strategy to grow sustainably alongside Thai society.”

Mr. Tawit Thanhakarnjanakul, Vice President Logistics and Distribution, CPF Trading Co., Ltd. said “CP Food Global Solutions Public Company Limited (CPFGS), a subsidiary within the CPF, is a leading company specializing in the distribution of meat products and food. This includes restaurant operations and pet food businesses. The Lamphun Distribution Center project will further enable us to provide customers in the Northern region with clean, safe, delicious, and nutritious food, supporting their well-being. This initiative aligns with the growing demands of our customers in the Northern region. Together, leveraging the logistics and supply chain capabilities of the CP Group’s businesses, we aim to maximize the benefits for our customers.”

The Lamphun Distribution Center, located on the Chiang Mai-Lampang Superhighway in Muang district, is the first phase of a multi-asset logistics park spanning more than 90 Rai and is scheduled for completion in Q2 2024. Future phases include a commercial / community zone and additional distribution center and warehouse spaces and are scheduled for completion by 2027, bolstering the growth of C.P. Group’s retail businesses and fostering Lamphun’s expansion and transformation. Once fully constructed, it will become C.P. Group’s largest distribution center in the Northern region, setting a significant model for sustainable logistics excellence.

ที่มา CP Future City Development