มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 พร้อมรับผลงานนวัตกรรมจากชาวซีพี 1 ธ.ค. 2562 – 29 ก.พ. 2563 นี้

รายงานข่าวจากคณะกรรมการวิชาการมหกรรมนวัตกรรมบัวบานเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการพัฒนาจัดทำระบบเพื่อรองรับผลงานนวัตกรรมจากนวัตกรในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งจะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการวิชาการมหกรรมนวัตกรรมบัวบานได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการทั้ง 3 ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการวิชาการเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ตัดสินผลงาน

สำหรับคณะกรรมการมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน และการประชุมวิชาการ 2021 ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย คุณพัชรี คงตระกูลเทียน คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ คุณศักดิ์ชัย บัวมูล คุณสมพงษ์ อรุณรัตน์ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ

ส่วนคณะกรรมการวิชาการมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานคณะกรรมการวิชาการคุณฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ รองประธานด้านเศรษฐกิจคุณอยุทธ ยุกตะนันทน์ รองประธานด้านเทคโนโลยี ดร.สดุดี สุพรรณไพ รองประธานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยมีคณะกรรมการวิชาการพิจารณาผลงานทั้ง3ด้าน อีก 93 ท่าน

ทั้งนี้ในการตัดสินผลงาน มีการแบ่งเกณฑ์การตัดสินผลงานเป็นรอบทั้งหมด 3 ด้าน โดยในแต่ละด้านมีเกณฑ์การตัดสินผลงานแตกต่างกันดังนี้

ทั้งนี้เพื่อนๆนวัตกรชาวซีพีที่สนใจจะส่งผลงานเข้ามาสามารถเข้าไปที่เว็บไซท์www.cpinnoexpo.netที่จะเปิดให้เข้าไปได้ในเร็วๆนี้