คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ซีอีโอซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม CP Innovation for Sustainability Center สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์

12 มีนาคม 2567 ณ ทรู ดิจิตอลพาร์ค สุขุมวิท 101 คณะผู้บริหารซีพีเอฟ นำโดย คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร คุณภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร นายสัตวแพทย์สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือซีพี-ซีพีเอฟคุณสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการ แอ๊กซอน (AXONS) คุณสมพร เจิมพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจสุกร คุณอนรรฆวี ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง พร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าเยี่ยมชม CP Innovation for Sustainability Center ศูนย์แสดงนวัตกรรมด้านความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด Seeding for a Better Tomorrow – ปลูกความคิด ปลุกจินตนาการ เปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืน ทำความเข้าใจวิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมาของเครือฯ องค์กรที่มีขนาดใหญ่และดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 100 ปี ผ่านการศึกษากลยุทธ์โครงการด้านความยั่งยืน ด้านการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ด้านการเกษตรและธุรกิจอาหารของกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯสำหรับเพื่อน ๆ ชาวซีพี จากทุกกลุ่มธุรกิจ หรือ ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมและศึกษาแนวคิดการดำเนินธุรกิจตลอด 100 ปี ตามหลักการความยั่งยืนของเครือซีพี ได้ที่ ชั้น 6 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 โดยสามารถลงทะเบียนได้เลย https://bit.ly/3cgRR9B

#CPinnovation #Sustainability #CP #เครือเจริญโภคภัณฑ์