กิจกรรมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และสภากาชาดไทย

เนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยการนำของ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ได้ประกาศนโยบายให้เครือฯและบริษัทในเครือฯ ร่วมกันน้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ดำเนินโครงการร้อยเรียงความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยในใต้ร่มพระบารมี ทั้งนี้จะดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวม 10 กิจกรรม เริ่มต้นจากกิจกรรม “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” ต่อเนื่องจาก งานที่อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์  สีลม

บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด และสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต “CP LAND Blood Donation” ครั้งที่ 2/2566 โดยคุณกนธีร์  ติระวิภาส หัวหน้าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท​ ซี.พี. แลนด์​ จำกัด​ (มหาชน)​ คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารองค์กรและกิจรรมเพื่อสังคม  ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการคุณปฏิภาณ  เวชชการัณย์ ผู้จัดการขาย ธุรกิจซอส พรีมิกซ์ และเครื่องปรุง บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย  กรรมการและที่ปรึกษาด้านปฏิบัติการเพื่อสังคม “มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท”

ผู้บริหารและพนักงานในเครือซีพี พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งถวายเป็นพระราชกุศล ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กันอย่างคับคั่ง ที่ลานกิจรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ที่ผ่านมา ซี.พี. แลนด์ โดยศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ได้ดำเนินโครงการบริจาคโลหิตเพื่อมอบให้กับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน รวม 29 ปี ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างกุศล และช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม จากการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต เป็นจำนวน 236 คน โลหิตที่ได้รวม 190 ยูนิต จากการรับบริจาคอวัยวะ​ รวม 2 วันผู้บริจาค 38 คน ดวงตา 38 ราย อวัยวะ 36 ราย ร่างกาย 35 ราย

ภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อร่วมเป็นสะพานบุญสำหรับผู้สนใจจะแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย โครงการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี โครงการ Winmed Cares เพื่อผู้หญิงอายุ 30-59ปี  โดยบริษัท บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)