เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดส่งหน้ากากอนามัยซีพี ไปยังเมียนมา เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

วันนี้ (19 ต.ค. 2563) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดส่งหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 1 ล้านชิ้น ให้แก่รัฐบาลเมียนมาเพื่อส่งมอบให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยมี ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คุณภูมิชัย ตรัยดลานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด เป็นผู้แทนส่งมอบหน้ากากอนามัยในนามเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้แก่ คุณศศิธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ รถขนส่งหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 1 ล้านชิ้น จะออกเดินทางจากคลังสินค้า บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด จ.สมุทรปราการ ไปยัง อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อเปลี่ยนขบวนขนส่งข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศเมียนมาต่อไป

Cr:Pr CPG