รายงานสถานะการผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ รพ.และประชาชนทั่วไป / 28 ก.ค. 63 : 18.00 น.

สามารถอัพเดทความเคลื่อนไหวได้ที่ >  www.cpmaskforall.com