CP-Meiji ร่วมกับ อ.หนองแค เดินหน้า “โครงการอิ่มสุขปลูกอนาคต กับ ซีพี-เมจิ” เสริมสร้างสุขภาพเยาวชน

คุณศราวุธ สุวรรณจูทะ นายอำเภอหนองแค พร้อมด้วย ตัวแทน ซีพี-เมจิ และกาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัด “โครงการอิ่มสุขปลูกอนาคต กับ ซีพี-เมจิ” อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบถุงยังชีพ ผลิตภัณฑ์อาหาร นมเมจิคุณภาพ และอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 มูลค่ากว่า 91,000 บาท ให้กับนักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคม เข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างสุขกาพร่างกายให้แข็งแรง สร้างเกราะป้องกันโรค ให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ สร้างปัญญา เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ณ หอประชุม รร.หินกองวิทยาคม อ.หนองแค จ.สระบุรี
คุณเอมอร บูรณศักดิ์ ผู้อำนวยการ รร.หินกองวิทยาคม กล่าวว่า ขอขอบคุณภาครัฐ เหล่ากาชาด และ ซีพี-เมจิ ที่ร่วมกันเติมเต็มสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียนด้วยอาหารและนมคุณภาพ มีโภชนาการสูง ขณะเดียวกัน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จะช่วยให้ครู-นักเรียน ทั้ง 440 คน มั่นใจในความปลอดภัยในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกด้วย
โครงการอิ่มสุขปลุกอนาคต กับ ซีพี-เมจิ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการตามปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือซีพี เพื่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทฯ เป็นลำดับสุดท้าย
Cr.PR CPF