ซีพีน่าน ผนึกกำลัง เจียไต๋ เดินหน้าโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” ปีที่ 2 เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน พร้อมส่งมอบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน แก่เด็กนักเรียนใน จ.น่าน

เมื่อเร็วๆนี้ นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 บริษัท เจียไต๋ จำกัด ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านต้าม ร่วมกันจัด โครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เพื่อส่งมอบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้กับนักเรียนในพื้นที่ จ.น่าน ณ โรงเรียนบ้านต้าม อ.เมือง จ.น่าน โดยมี นางสาวกาญจนา ซาวจำปา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าม ให้การต้อนรับร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเมือง 2 และประธานสถานศึกษาโรงเรียนบ้านต้าม

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า โครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” จัดขึ้นครั้งนี้เป็นปีที่ 2 โดยได้ผนึกกำลังกับ บริษัท เจียไต๋ จำกัด มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับนักเรียน ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอในพื้นที่ จ.น่าน ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ One Day Learning ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่นักเรียนจะได้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้รับความสนุกสนานในการเรียนรู้ โดยโรงเรียนสามารถต่อยอดเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย มาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งจำหน่ายให้กับชุมชนโดยรอบ เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ให้กับโรงเรียน และชุมชนก็จะมีผักที่ปลอดสารพิษบริโภคในราคาที่เหมาะสม

โดยภายในงาน มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักที่ดีจาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด มีปริมาณเพียงพอในการบริโภคและแบ่งจำหน่ายตลอดทัังปีการศึกษา อาทิ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี คะน้า มะเขือเปราะ ผักสลัด และความรู้ในด้านการดูแลรักษา ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย พร้อมสอดแทรกให้น้อง ๆ นักเรียน ได้สัมผัสใกล้ชิดกับต้นไม้และธรรมชาตินอกห้องเรียน สามารถปลูกฝังการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เด็กๆได้รับความรู้ พร้อมกับความสนุกสนาน และได้รับประสบการณ์กลับไปอย่างเต็มเปี่ยม