“เมล็ดกาแฟสบขุ่น น่าน” 🤎เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน…พลิกฟื้นคืนป่า…คืนชีวิต🤎

🤎เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน…พลิกฟื้นคืนป่า…คืนชีวิต🤎

✨️รู้จัก!✨️ “กาแฟใต้ป่า” กาแฟกับป่าสัมพันธ์กันอย่างไร? ทำไมจึงนิยมปลูกกาแฟเพื่อฟื้นฟูผืนป่า

กาแฟจัดเป็นพืชมูลค่าสูง มีความต้องการของตลาด เหมาะแก่การปลูกภายใต้ต้นไม้ใหญ่🌳🌳🌳 หรือควรมีพืชพี่เลี้ยงที่คอยเป็นที่หลบฝน⛈️หลบแดด☀️ให้กับต้นกล้ากาแฟได้เจริญเติบโต

🏘“หมู่บ้านสบขุ่น” จ.น่าน จึงเลือกการปลูกกาแฟ แทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยว เพราะนอกจากจะสร้างอาชีพ สร้างรายได้แล้ว ยังทำให้คนในหมู่บ้าน ลด ละ เลิก การทำเกษตรแบบเดิมๆ หันมาทำการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น💚 ทำให้คนกับป่าอาศัยอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

☕️ มาดื่มด่ำ กาแฟสบขุ่น ที่อุดมไปด้วยความอบอุ่นของคนที่มีต่อผืนป่า🌳

👇สอบถาม/สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ 👇 https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=cpnan