ซีพีน่าน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ปั้น “เยาวชน” เป็น “บาริสต้า” สู่เส้นทางผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมสร้างความภาคภูมิใจชู “กาแฟฟื้นป่า” ขึ้นแท่นเป็นของดีใน จ.น่าน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการ “ฝึกอบรมทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ (หลักสูตรกาแฟ)” ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพให้แก่เด็กนักเรียน พัฒนาทักษะสร้างกระบวนการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกาแฟ ตลอดจนวิธีการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม ให้มีทักษะอาชีพตามหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ ณ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม และภูมิใจ๋คอฟฟี่ฟาร์ม อ.เวียงสา จ.น่าน

โดยภายในกิจกรรม เครือซีพี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานของกาแฟ กรรมวิธีการผลิตกาแฟ กระบวนการแปรรูปผลผลิตกาแฟ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ และเทคนิควิธีการชงเมนูเครื่องดื่มกาแฟชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการอบรมวิธีการเขียนแผนธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ อาทิ ภาพรวมตลาด กลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจหลักธุรกิจเสริม การบริหารระบบการขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ วิธีการคำนวณต้นทุน – กำไร การสร้างเครือข่ายธุรกิจ และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมกันนี้ ยังเป็นการปลูกฝัง สร้างการรับรู้และความภาคภูมิใจแก่เด็กนักเรียนอีกว่า “กาแฟ” ถือของดีประจำจังหวัดน่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนปลูกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูป่า และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมก็มีความสนุกสนาน เด็กๆได้รับความรู้ครอบคลุมทุกมิติ และจะเป็นประโยชน์ได้ในอนาคตต่อไป