ซีพีแรม ผนึกกำลัง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดกิจกรรม “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” ส่งต่อความรัก ส่งต่อความเข้าใจถึงคนพิการ

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกิจกรรม “DEP for Love ให้ทุกวันเป็นวันแห่งรัก” เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยมีนายกันตพงศ์ รังสีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ภายในงาน ซีพีแรม ได้นำอาหารพร้อมรับประทานภายใต้แบรนด์ “ VG for Love ” อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก “Plant-Based Diet” ซึ่งมีไลฟ์สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความรัก คือ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก

ทั้งนี้ เพื่อร่วมส่งต่อความรัก ส่งต่อความเข้าใจจากทุกคนในสังคมถึงคนพิการ มุ่งเน้นการส่งพลังแห่งความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจและเอื้ออาทรจากบุคคลในแวดวงต่างๆของสังคม รวมทั้งจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย ส่งไปยังคนพิการและครอบครัว หรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้คนเหล่านี้มีกำลังใจ มีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้เป็นบุคลากรที่เป็นแรงสำคัญช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ที่มา ซีพีแรม