บริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ และ CP ALL ร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีกับเครือข่ายคนพร้าวรักษ์ป่า อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2566

เมื่อวานนี้ (12 พ.ย. 2566) คุณวิโชติ คงคติธรรม ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ จำกัด พร้อมด้วยคุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) คุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี ผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับคุณวันเพ็ญ ปัญญาทิพย์ ผู้แทนเครือข่ายคนพร้าวรักษ์ป่า, คุณอานนท์ กุลนิล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา และคุณภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ตลอดจนภาคเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายผ้าไตรจีวร อัฐบริขาร และถวายปัจจัยไทยธรรม แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกับคณะศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนา ร่วมสมทบทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 4,537,375.70 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ใต้สังเวชนียสถานจำลอง อินเดีย-เนปาล พระพุทธรูปมหาจักรพรรดิเปิดโลก ตลอดจนปรับภูมิทัศน์สวนต้นไม้หน้าลานจอดรถเขตปฏิบัติธรรม และบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิธรรมฐาน เพื่อให้คณะศรัทธาได้ร่วมสักการะบูชา และใช้ในการปฏิบัติธรรม

ทั้งนี้ การร่วมทอดกฐินสามัคคีนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วย

                             

ที่มา ซีพีรีเทลลิงค์